Sunday, 29 September 2013

den sokong

SEMAREMAS (jas salleh) REALITY BYTES : SPAD: Penubuhan Jawatankuasa Inkuiri Kemalangan Ba...: Tragedi kemalangan bas Genting pada 21hb Ogos lalu masih terbayang jelas pada kita. Ramai yang terkorban. Nyawa adalah sesuatu yang bernil...

No comments:

Post a Comment