Sunday, 15 September 2013

GERAKAN TIMUR: 85 Dalil Kenapa Kempen BB Cinabeng Perlu Diperheba...

GERAKAN TIMUR: 85 Dalil Kenapa Kempen BB Cinabeng Perlu Diperheba...: Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana dengan izin-Nya jua kita dapat berkumpul pada pagi ini, di Dewan Agong...

No comments:

Post a Comment